EMDR ТЕРАПИЯ - метод, който води до овладяване на тревожността, страха и справяне с травматични събития

EMDR /Eye Movement Desensitization and Reprocessing/  преведено на български е „Десенситизация и повторна преработка на информацията посредством движение на очите". Методът използва движението на очите или други форми на двустранно главномозъчна стимулация. Съчетава голям брой психотерапевтични подходи, в резултат на което се активират зони в мозъка. Това намалява чувствителността към определени събития и променя начина на преработка и съхранение на информацията в мозъка. Използването на EMDR може да бъде напълно съвместимо с повечето известни психологически подходи. Терапията се фокусира върху повторна преработка на болезнения спомен и неговото негативно влияние върху реакциите и поведението на клиента в настоящето. Подобрява самочувствието и усещането за контрол над ситуацията като се стимулират собствените ресурси за справяне.

Това е успешна психотерапия, която помага при:

  • катастрофа, инциденти и последствията от тях, посттравматични стресови състояния;
  • проблеми в комуникацията и отношенията;
  • тревожни състояния, страх,паник атаки, фобии;
  • справяне със скръб при загуба на близък и раздяла;
  • раздразнение или немотивиран гняв;
  • чувство на срам и вина;
  • проблем със самооценката;
  • сексуални малтретирания и други видове инциденти на насилие;
  • някои случаи на зависимости и др. 

Противопоказания : глаукома, епилепсия, черепно-мозъчна травма, шизофрения, биполярно разстройство и други психотични заболявания.

 Как възниква?

През 1987 година д-р Шапиро случайно открива, че движението на очите по определен начин силно намалява въздействието и емоционалния заряд на отрицателните мисли. По-късно тя установява, че тези движения наподобяват движенията на очите по време на REM-фазата на съня при човека.

Започва контролирано проучване с 22 жертви на изнасилване и сексуален тормоз, както и ветерани от войната във Виетнам. Възрастта на участниците варира от 11 до 53 години. Резултатите и описанието на основната терапевтична процедура са публикувани в Journal of Traumatic Stress (1989г) и в Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry (1989г). 

Техниката е призната от СЗО през 2013 г. като най-ефективния метод за работа с ПТСР /Посттравматично стресово разстройство/. 

Всеки човек има възможността да преработи по свой начин травматичните преживявания. Когато преживяването е оставило силен отпечатък и се преживява като психологична травма или за кратко време човек преживява множество удари на съдбата и загуби, то механизмът за самоизцеление спира да работи. Негативните спомени или мисли относно собствения АЗ се съхраняват в подсъзнанието и се активират всеки път, когато външните обстоятелства напомнят за първоначалното събитие.

Липсата на адекватна реакция на нова ситуация означава, че клиентът продължава да реагира емоционално и поведенчески на случващото се в момента, както е било в предишното травматично събитие. Например, малко детето може да изпита разбираем силен страх, когато куче го изплаши, но ако възрастен реагира по подобен начин, дори на дребни кучета като пинчер или чихуахуа, тогава това събужда травматичен спомен. Възрастният човек може да изпита страх и да загуби самоконтрол по време на ураган или друго природно бедствие, но ако след месец се появи същата реакция при по-лек вятър, тогава това може да се счита за патологично явление. Нефункционалният характер на травматичните спомени, включително начинът, по който те се съхраняват в паметта, води до негативни афекти и идеи от миналото на пациента, които се проявяват в неговото настояще. Образи, звуци и телесни усещания свързани със спомена отново и отново се събуждат в настоящето.

Движенията на очите помагат да се синхронизира работата на двете полукълба при обработване на информацията. Преработката на тези негативни когниции/вярвания/ в хода на EMDR позволява да се върнат спомените без да имат този силен емоционален заряд и да се инсталират нови ресурси.Нови положителни, внушаващи увереност мисли и усещания и да формират обобщени асоциативни образи на паметта. Въз основа на терапевтичната преработка се създават нови неврофизиологични времеви връзки и появата на по-адекватни форми на поведение за клиента. 

Следователно важен компонент при определянето на терапевтичната цел е идентифицирането на спомена, довел до формирането на отрицателната „Аз-концепция”/мисълта за себе си/ на клиента и неговото негативно поведение. 

 Например, при лечението на жертви на насилие терапевтът първо идентифицира някои аспекти на травмата, които имат отрицателен ефект. Това може да бъде нахлуване на определени образи в съзнанието или отрицателни мисли на клиента относно себе, както и емоции като страх, вина или срам и усещания в тялото, свързани с това. За жертвите на изнасилване подобни емоции обикновено започват с интензивно чувство на страх и срам, например картините на това събитие могат да се активират от дребни неща, да нахлуват в ежедневието и да бъдат придружени от мисли като „Аз съм мръсен/а“ или „Аз съм виновен/а“. След EMDR терапия, клиентът може да се съсредоточи върху конкретен вътрешен отговор, може да си припомни самия случай на изнасилване без появата на чувство на страх и срам. Да почувства, че е придобил известна сила и способност да каже на себе си: „Направих всичко възможно” или “Успях да спася живота си”.

И когато след приключване на психотерапията, клиентът се връща към травматичното събитие, тогава емоциите, мислите и чувствата, свързани с този спомен, вече няма да бъдат смущаващи, а по-скоро неутрални и ще е намерил  евентуално нови позитивни цели.

Колко сесии са нужни и каква е продължителността?

Една сесия продължава по-дълго от обикновена терапевтична сесия и трае около 90 минути. Броят на сесиите зависи от нуждите на клиента. От 3 сесии до 15-20 сесии. Изграждането на доверие при някои хора отнема седмици или пък в поредната сесия се оказва,че изниква друг проблем или болезнен спомен, който също е нужно да бъде преработен.

Резултати и статистика

По статистика на Серж Джинджър, френски гещалт терапевт ,2010г

-от клиентите  посетили от 1-2 EMDR сесии са постигнали подобрение 28%

-от клиентите  преминали от 3-6 сесии  84% показват значително подобрение на състоянието си.

-90% от клиентите преминали през повече от 7 сесии са подобрили състоянието си значително и са постигнали трайни резултати.

Обикновено 3-6 сесии водят до 77-100% ремисия при клиенти с ПТСР, преживели изолирано травматично събитие.

В сравнени с ефектите на Прозак/антидепресант/,EMDR терапията дава по-добри резултати по отношение на въздействие и трайност на резултатите /източник http://integral-bg.eu/oshte-za-emdr/

1
1
front
0
s2smodern