МИТОВЕ И ОЧАКВАНИЯ В ПСИХОТЕРАПИЯТА

Психотерапията е процес  на споделяне на чувства, емоционални състояния, мисли и преживявания с цел повишаване качеството на живот и предпазване от по-сериозни разстройства на психиката. Има едно определение за психотерапията, което лично аз много харесвам - психотерапията е планиран междуличностен процес, в който по-малко разстроеният човек /психотерапевтът/ се опитва да помогне на повече разстроения човек /клиента/ да реши своите проблеми.

Въпреки,че все повече хора търсят психотерапевтична помощ сред обществото все още съществуват редица нереалистични очаквания,митове и предразсъдъци за психотерапията ,някои , от които са напълно погрешни.

 “Аз не съм луд,че да ходя при психотерапевт”

Психотерапевтът не работи с “луди” или с тежки психотични разстройства. С тях работи психиатърът и лечението е медикаментозно. В психотерапията се работи със:  семейни проблеми, житейски кризи, справяне със скръбта при загуба на близък, тревожност,зависимости, необходимост от по-задълбочено разбиране на собствените преживявания, проблеми в комуникацията и мн.други. Подходите са  различни при различните школи и направления в психотерапията, както и всеки терапевт е различен като характер и методи на работа. Изберете терапевт като съберете достатъчно информация за направлението, в което работи и имате усещане,че може да му се доверите.

”Психотерапията е за богати”

На практика цените варират от 20 до 100 лв.за сесия в различните градове. Първата сесия е опознавателна, т.е. да се запознае терапевтът с проблема, вие да разберете този специалист ли точно искате или може би е необходимо да бъдете пренасочени към друг. След като сте избрали психотерапевт и в зависимост от заявката може да се договори терапевтичен план. В зависимост от проблема може да отнеме от няколко срещи до месеци или години, когато се цели дълбинен анализ на личността.

 “Насочете ме какво да правя. Дайте съвет!”

Психотерапевтът не дава съвети и рецепти, а предлага в една безопасна среда възможността клиентът да сподели своята лична история и в процеса на работа да подобри знанието за себе си чрез прозрения или инсайти. Дава шанс човек да разгледа ситуация или проблем по нов начин и да открие повече варианти за действие. Психотерапевтът мотивира и подкрепя,насочва в хода на терапията според актуалните потребности на клиента, но резултатите зависят от активността и участието на последния. Цели се в крайна сметка клиентът да намери ресурс,за да реши ситуацията или проблема сам.

 “Аз съм от нормално семейство с нормални родители”

Психотерапевтът не е екстрасенс и не може да чете мисли. Той работи със съдържанието, което му се предостави - ваши преживявания, мисли, чувства, лимити и конкретика във вашата лична история. Необходимо е активно участие и споделяне на информация от страна на клиента. “Нормално”, “добри”, “лоши” са понятия, които всеки напълва с различно съдържание, според ценностите и собствения преживелищен опит.

 “Не ми се говори за миналото, само искам да се чувствам добре”

Настоящето състояние - тревожност, депресия или конфликт има своите корени назад във времето. Необходимо е проследяване на събитията и преживяванията на клиента. Не е случаен израза - първите седем са най-важни , защото в този период са всички първични травми, които формират  характера. Това оказва влияние върху нагласите и начина, по който влизаме в новите ситуации. Споделянето на личната история помага да се установят съпротивите и пречките в общуването, които пречат да се разгърне личния потенциал.

“Не ми трябва психотерапия, имам си приятели.”

Колкото и близки да са приятелите не може всичко да им се сподели. Егото не позволява да ги запознаете с най-съкровените си тайни и тревоги. Те могат да дадат подкрепа или съвет на база на собствения житейски опит. Психотерапевтът е човекът, на който се плаща , за да изслуша личната ви история, мисли и чувства без притеснения, че ще бъдете съдени или информацията ще стигне до други хора, както и няма да бъде използвана срещу вас. Конфиденциалността в терапията е задължително етично правило. Психотерапевтът е човек  преминал дълъг курс на обучение, лична терапия и обикновено продължава в годините да се обучава и работи върху себе си. Има нужните знания и опит за постигане на набелязаните цели.

 “Ходих веднъж на психотерапевт и не ми помогна”

Понякога в хода на сесията става ясно,че има сложни семейни отношения, отчуждаване, зависимост или потискане с години на обиди и разочарования. Колкото повече се отлага във времето работата върху тези проблеми, толкова по- трудно и повече време ще отнеме справянето с тях. Това е съпроводено с ежедневни целенасочени усилия и изисква воля, търпение и постоянство, а понякога е свързано и с необходимостта от промяна на обстоятелствата или средата,за които не винаги човек е готов. Не е лесно, а това разминаване между очакванията на клиента и реалността често води до разочарование и отказ от участие.

 “Нали сте психотерапевт? Изпишете ми нещо за успокояване/сън “

Има разлика между психиатър и психотерапевт. Психиатърът е лекар, който изписва медикаменти, влияещи върху различни органи и системи в тялото. В психотерапията основният инструмент е разговорът с цел повлияване на психиката и по-добро познаване на собствените потребности,за да се постигне  хармоничен живот.

“Ходя на психотерапия, за да променя партньора си или друг човек”

Ако скритата цел за личностова промяна е да се повлияе на друг, то разочарованието може да бъде много голямо. При всички случаи промяната в поведението на единия партньор влияе върху отношенията в семейството. Не е сигурно,че чрез тази манипулация няма да се отиде в съвсем неочаквана посока. Това върху, което има човек контрол и може да влияе е собствените чувства и поведение. Очакването за другото води до влизане в отношения на съзависимост - поемане на цялата отговорност, вършене на цялата работа, раздразнение и разочарование от липсата на резултат и положените усилия, и в крайна сметка до загуба на самоуважение/ “Все аз ли трябва да се старая и бутам напред нещата”/

“Психотерапевтите имат сладка работа, само си приказват”

Вярно е, че в психотерапията основен инструмент са вербалните методи и това създава лъжливото усещане,че всеки ,който има дар слово има потенциал да го върши. Тази работа изисква концентрация и търсене на подход към  всеки. Психотерапевтът има опита и знанията чрез насочващи въпроси, обратни връзки,телесни опити, проективни и много други техники да помага на клиента да идентифицира своите потребности, търси начини за тяхното задоволяване, които са съобразени със средата и реалността, поддържа лични граници в отношенията, справя се със стреса и дисстреса. Психотерапевтът не е ангажиран само в сесията. Преди всеки клиент той преглежда досието му и историята на срещите. След всяка среща се изготвя протокол и се описва сесията, използваните тестове, телесни опити, използвани техники, статус и т.н. Извън работата, всяка година той се обучава и усъвършенства в тренинги, семинари, тестови методики, купува книги и т.н.

Уважавайте работата и времето на психотерапевта като вашето! В случай, че не може да спазите уговорения час, обадете се и го информирайте поне ден по-рано!

1
1
front
0
s2smodern